[english]


צור קשר
תאריכי הפלגות בסיני


להלן תאריכי הפלגות שייט לדרום סיני לחודשים הקרובים
לקבלת מידע על תאריכי הפלגות לדרום מצרים, הרשמה או מידע נוסף על ספארי. ניתן להתארגן על הפלגה בתאריך אחר. מינימום 8 משתתפים.
צרו עימנו קשר.
 
August 2009
17 Aug - 19 Aug 3 Taba - Dahab Captain Moro
17 Aug - 22 Aug 6 Safaga - Suez Soon
20 Aug - 22 Aug 3 Tiran Soon
20 Aug - 22 Aug 3 Taba - Dahab Captain Moro
21 Aug - 24 Aug 4 Suez Soon
23 Aug - 25 Aug 3 Taba - Dahab Captain Moro
26 Aug - 28 Aug 3 Taba - Dahab Captain Moro
27 Aug - 29 Aug 3 Tiran Soon
28 Aug - 31 Aug 4 Suez Soon
29 Aug - 31 Aug 3 Taba - Dahab Captain Moro
September 2009
1 Sep - 4 Sep 4 Taba - Sharm Captain Moro
3 Sep - 5 Sep 3 Tiran Soon
5 Sep - 7 Sep 3 Taba - Dahab Captain Moro
8 Sep - 10 Sep 3 Taba - Dahab Captain Moro
10 Sep - 12 Sep 3 Tiran Soon
11 Sep - 15 Sep 5 Taba - Sharm Captain Moro
17 Sep - 19 Sep 3 Tiran Soon
18 Sep - 21 Sep 4 Taba - Sharm Captain Moro
18 Sep - 21 Sep 4 Suez Soon
22 Sep - 24 Sep 3 Taba - Dahab Captain Moro
24 Sep - 26 Sep 3 Tiran Soon
25 Sep - 28 Sep 4 Suez Soon
25 Sep - 28 Sep 4 Taba - Sharm Captain Moro
26 Sep - 28 Sep 3 Tiran Soon
29 Sep - 1 Oct 3 Taba - Dahab Captain Moro
October 2009
2 Oct - 4 Oct 3 Taba - Dahab Captain Moro
4 Oct - 6 Oct 3 Tiran Soon
4 Oct - 7 Oct 4 Suez Soon
6 Oct - 10 Oct 5 Gubal Soon
7 Oct - 10 Oct 4 Suez Soon
8 Oct - 10 Oct 3 Tiran Soon
15 Oct - 17 Oct 3 Tiran Soon
16 Oct - 19 Oct 4 Suez Soon
22 Oct - 24 Oct 3 Tiran Soon
23 Oct - 26 Oct 4 Suez Soon
29 Oct - 31 Oct 3 Tiran Soon
30 Oct - 2 Oct 4 Suez Soon
 
 
המידע מתוך אתר ובאדיבות wilddive כל הזכויות שמורות.
בכל מקרה של שינוי בתאריכי הפלגות - הקביעה היא עפ"י הפרסומים של wilddive