[english]


צור קשר
צלילות מיוחדות

הפירמידה: אתר "בלתי רשמי" המצריך היערכות מיוחדת בשל קרבתו למרינה. מתאים במיוחד לצלילות עם שחר. הפירמידה הינה אחד מהניסויים המוקדמים בהקמת שונית מלאכותית במפרץ אילת.

שונית תמר: שונית מלאכותית ראשונה מסוגה באילת ובעולם! האתר מצוי בעומק של כ-7 מטרים וממוקם על הגבול הצפוני של שמורת האלמוגים. מתאים לכל הצוללים ובמיוחד לצוללים חסרי נסיון המעוניינים לבצע צלילות הכירות.