[english]


צור קשר
אישור לקורס ע"ח הפיקדון

איך עושים קורס על חשבון הפיקדון ב-6 שלבים פשוטים?

1.
לוחצים על תמונת האישור לקבלת עותק להדפסה ומדפיסים את האישור.

                                                           לחצו לקבלת עותק להדפסה


2. לוחצים כאן ומורידים את האישור לקבלה ללימודים בביה"ס לצלילה של  
    מרכז צלילה י-ם. (קובץ WORD).
אם הסתבכתם עם ההורדה עברו לסעיף 3.

3. מתקשרים אלינו לטלפון 02-5790565 לקבלת המחיר עבור הקורס/מסלול  
     המבוקש.


4. ממלאים את הפרטים בדף שהורדתם בסעיף 2 ומדפיסים אותו 
    (אפשר גם להדפיס ולמלא בכתב יד)


5. הולכים לבנק שלכם עם הדפים שהדפסתם. שימו לב שיש לכם את שני  
     הדפים וכי הפרטים רשומים באופן מדוייק ובכתב ברור וקריא.


6. באים עם ההמחאה לתשלום, מצטרפים לקורס הצלילה שלכם ועושים חיים.