[english]


צור קשר
אישור הורים לצולל קטין


כל חניך אשר עדיין לא מלאו לו 18 שנים (קטין) חייב באישור הורים חתום על מנת להשתתף בקורס הצלילה.
ללא קשר לדרגת הצלילה שאליה יגיע עם סיום הקורס בהצלחה.
 
הורים.
עליכם למלא אישור אחד עבור כל אחד מהילדים. אישור קולקטיבי לא יתקבל.
על האישור להיות חתום בכתב יד. צילומים והעתקים לא יתקבלו.
 
 
לחץ על התמונה להורדת האישור