[english]


צור קשר
תעודה אבודה

אבד לכם רשיון הצלילה?

 

מידע על רשיונו של צולל מוסמך נשמר ברישומי ארגוני הצלילה ולא ברישומי המועדון. מיחשוב משרדי לא היה עניין מוכר לפני העשור האחרון ומועדון הצלילה אינו מחזיק מאגר ממוחשב של כל הצוללים שהסמיך מאז שהוקם, לפני 17 שנים.  
על מנת שנוכל בכל זאת לעזור בחיפושים,  ישנן מספר פעולות אותן עליכם לבצע על מנת שתעזרו לנו לעזור לכם:

1. עליכם למלא את הטופס המופיע בדף זה באופן המלא ביותר שרק ניתן. ככל שיהיו לנו יותר פרטים יגדלו הסיכויים לאיתור רשיון הצלילה שלכם.
2. המפתח למציאת הרשיון הוא שם הארגון ותאריך פתיחת הקורס.
3. אם הארגון המסמיך אינו ACUC, עליכם לפנות ישירות לנציגות הארגון בישראל.

מועדון צוללי ירושלים יכול להעניק שרות רק עבור צוללים שעברו את קורס הצלילה שלהם במועדון. כל צולל שהוסמך לפני 1998 הוסמך בשיטה הישנה. אין ברשותנו מידע מיידי עבור צוללים אלו.

* עמודות באדום: שדה חובה!

 

 טופס תעודה אבודה
 שם ומשפחה    
 מס' זהות    
 תאריך פתיחה/תשלום     
 תאריך הסמכה     
 שם המדריך המסמיך    
 הארגון המסמיך    
 דרגת הסמכה    
 טלפון    
 מייל