[english]


צור קשר
צלילות בתיכון

ימתיכון.

חלון ההזדמנויות לצלילה בים התיכון הוא עכשיו.
צלילות יוצאות לאתרים לכל אורך חופי הים התיכון.
מועדי הצלילות תלויים בתנאי הים.
יש לקחת בחשבון ביטול לא צפוי בשל שינוי בתנאי מזג האוויר. לא ניתן לקבוע יציאה לצלילות מעל 48 שעות מראש.

אך כאשר תנאי הים טובים... מים צלולים ונעימים, מפגשים עם דגים גדולים, צוקים, ספינות טבועות, אתרים ארכיאולוגים ועוד. 
מתאים במיוחד לביצוע של צלילות רענון.

עדכונים אחרונים:

                     שבת 24/10/09:
שבת בוקר - צפון הארץ. מפגש בנהריה
08:30לפרטים נוספים צרו קשר