[english]


צור קשר
ביטוח אישי לצולל

צלילה היא ספורט מהנה ובטוח אך חשוב לזכור כי את הצלילות אנו מבצעים בסביבה שאינה סביבתו הטבעית של האדם. כל אדם המחזיק ברשיון צלילה יכול לצלול באופן עצמאי כפי שכל נהג בעל רשיון יכול לנהוג ברכב. גם בצלילה ישנם סיכונים מסוימים אותם אנו נוטלים על עצמנו.
צולל טוב יכיר את הסיכונים שבצלילה כבר משלב הלימוד ויידע למזער אותם במהלך הצלילות.

במקרה של תאונת צלילה או פגיעה במהלך צלילה, הוצאות טיפול יקרות דוגמת אשפוז, טיפול בתא לחץ, תביעת נזיקין ע"י צד שלישי וכיו"ב, עלולות להיות גבוהות. ביטוח צלילה מבטיח שיהיה מהיכן לשלמן. 

ברוב ארצות העולם, הבחירה אם לרכוש ביטוח צלילה נתונה בידי הצולל. למרות זאת, במרבית
מרכזי הצלילה בעולם תידרשו להציג ביטוח תקף לצד תעודת הצולל לפני שיספקו לכם שירותי צלילה.
במדינת ישראל קיים חוק הצלילה הספורטיבית אשר מבקר ומפקח על ענף הצלילה בארץ.
על פי תקנות הצלילה הספורטיבית הנגזרות מחוק זה, מחוייב כל אדם הצולל בישראל להיות
מבוטח בביטוח צלילה מתאים.
 

TheDiver 02 מציע לצוללים ביטוח אישי של חברת הפניקס, אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל

לחידוש ביטוח צלילה או לרכישת ביטוח חדש לחץ כאן.*האותיות הקטנות: לעיון בפוליסות הביטוח המלאות לחץ כאן