[english]


צור קשר
קורס צלילה טכני

קורס הצלילה הטכני נועד לאותם אלו ש 22 דקות ב-30 מטר נראים להם כמו טיפה בים. עבור אותם צוללים שתמיד חלמו לחקור ספינות טבועות ב-40 מטר ולצאת להרתקאות חיפוש אחר אתרי צלילה חדשים,  אך לעשות את זה ב-7 דקות נראה להם קצת לא מציאותי. הקורס בא להקנות ידע וכלים לצולל הספורטיבי שמחפש חוויות מתחומים חדשים ולאפשר לו להגיע לזמנים שמעבר לגבולות טבלת הצלילה הספורטיבית, ליהנות ולהישאר בחיים. 

תנאי קבלה

  • תעודת שני כוכבים.
  • גיל מינימלי 18 ביום פתיחת הקורס.
  • 60 צלילות רשומות.
  • צולל Nitrox  בסיסי לפחות.
  • מעבר מבחן כניסה הבוחן את רמת הצלילה.

מבנה ותכני הקורס

קורס הצלילה הטכנית מטעם ארגון הצלילהT.D.I  מחולק לשני שלבים:Advanced Nitrox Diver
ו -  Decompression Techniques . שני קורסים אלו מתבצעים יחד במסגרת אחת.
הקורס  נמשך 4 ימים וניתן לפצלו לשני סופי שבוע. במסגרת הקורס מעמיקים את הידע בכל הקשור בשימוש בתערובות גזים ומרחיבים בנושא סכנות, יתרונות ותכנון צלילה עם יותר מתערובות אחת. לומדים כיצד יש לתכנן חלוקת אוויר ומחשבים את הצריכה האישית של כל צולל במצבי צלילה משתנים. מרחיבים את הידע בנושא דקומפרסיה ומבנים את עקרונות הטבלה האמריקאית וטבלאות דקומפרסיה נוספות. 
מעשית מבצע החניך 8 צלילות בהן מתרגל הוא שימוש בגלגלת ומצנח דקומפרסיה, החלפת תערובות נשימה בזמן צלילה ומתכנן ומבצע צלילות דקומפרסיה עד לעומק של 45 מטר.

* ניתן לקיים את שיעורי התיאוריה בירושלים ואף לתכנן צלילות לאתרים נבחרים בים התיכון.

הסמכה

הסמכת  Advanced Nitrox Diver המאפשרת לצולל לצלול עד לעומק 40 מטר ולהשתמש בתערובת גזים עד לריכוז של 100 אחוז חמצן.
הסמכת Decompression Techniques המאפשרת לצולל לצלול עד עומק 45 מטר להשתמש בשתי תערובות נשימה שונות ולתכנן ולבצע תחנות דקומפרסיה עד עומק 9 מטר.