[english]


צור קשר
צולל חופשי **

 הקורס מיועד לאנשים המרגישים נוח במים ומעונינים לשפר את יכולתם, רמת הידע והבטיחות בצלילה חופשית.

דרישות מקדימות:
גיל 16 ומעלה.
שחייה למרחק של 200מ' ללא עצירה.
שחייה למרחק של 300מ' ללא עצירה עם שנורקל סנפיר ומסכה.

משך הקורס:
מינימום יומיים.
כל יום אימונים ייפתח בחימום, מתיחות, תרגילי יוגה ונשימה.

תאוריה:
קטגוריות הצלילה החופשית.
הכרות עם ארגון AIDA.
ציוד הצלילה החופשית.
השפעות עומק ולחץ על הצולל.
פיזיולוגיה: מכניקת הנשימה, מערכת ההולכה, אודניים סינוסים.
בטיחות, זיהוי ומניעת תאונות בקטגוריות השונות.
הסביבה הימית.
צלילה חופשית וצלילת מכלים.
מבחן AIDA ** כוכבים.

אימון ים:

אימון מס' 1:
הכנה ושימוש נכון בציוד לאימון ים.
נשימה נכונה לפני ואחרי הצלילה.
טכניקות להשוואת לחצים.
צלילה נכונה.
נהלי בטיחות וצלילה עם בן זוג.
שיפור טכניקות צלילה.
תרגול השגחה על צולל היורד ל-15 מ'.
תרגול נוהל הנצלה על צולל עם סימנים של Loss Of Motor Control.

 

אימון מס' 2

זיהוי נק' תורפה, סכנות, נק' עניין באיזור צלילה נבחר.
צלילה ל-16-20 מ' תוך ביצוע נהלי השגחה ובטיחות בין בני זוג.
השגחה על בן זוג המבצע צלילה ל- 16-20 מ'.
תרגול הנצלה לצולל במצוקה בעומק 10 מ'.

אימון בריכה סטטי/דינמי:
הכנה ושימוש נכון בציוד לאימון סטטי ודינמי.
טכניקות הרגעות,נשימה ומתיחות לפני האימון.
נשימה נכונה לפני ואחרי הצלילה.
שיפור יכולת וטכניקה.
הנצלה לצולל המראה סימני מצוקה.
כיצד להתאמן עם בן זוג בצורה בטוחה ויעילה.

מבחני הסמכה
סטטי - 2 סטים של 5 דקות

דינמי – 40מ'.
ים – 15 מ'.