[english]


צור קשר
צולל חופשי *

הקורס מיועד למתחילים המעונינים לגלות את עולם הצלילה החופשית.
 
 
דרישות מקדימות:
גיל 16 ומעלה.
שחייה למרחק של 100מ' ללא עצירה.

משך הקורס:
יומיים. כל יום אימונים ייפתח בחימום, מתיחות, תרגילי יוגה ונשימה.

 
 

תאוריה:
 קטגוריות הצלילה החופשית.
 ציוד הצלילה החופשית.
 השפעת עומק ולחץ על הצולל.
 טכניקות נשימה נכונה.
 בטיחות, זיהוי ומניעת תאונות.

 
 
אימון ים:
 הכנה ושימוש נכון בציוד לאימון ים.
 נשימה נכונה לפני צלילה.
 טכניקות להשוואת לחצים.
 שקיעת ברווז וצלילה נכונה.
 נשימה נכונה לאחר צלילה.
 נהלי הצלה לצולל במצוקה.
 צלילה כצולל בטיחות. 
 

אימון בריכה:
 סטטי/דינמי:
 הכנה נכונה של ציוד לאימון סטטי ודינמי.
 נשימה נכונה לפני צלילה סטטית ודינמית.
 נשימה נכונה לאחר צלילה סטטית ודינמית.
 טילוף נכון ושיפור סגנון וטכניקה בצלילה דינמית.
 נהלי הצלה לצולל במצוקה בבריכה.
 כיצד להתאמן עם בן זוג בצורה יעילה ובטוחה.
 

מבחני הסמכה:
 עצירת נשימה סטטית - 3 סטים של  1:15 דקות. 
 דינמי - 25 מטר .
 ים - לפחות 10 מטר עומק.