[english]


צור קשר
מתקדמים והתמחויות


יתרון ברור של PADI על ארגוני צלילה אחרים הוא מערך ההדרכה המגוון והמסודר המאפשר התמחות והתמקצעות בשלל נושאים מעניינים וחשובים. 
הצולל הבסיסי פתח לעצמו דלת לעולם אינסופי של חוויות. בביצוע התמחויות יכול הצולל להעצים את החוויות ולצבור ידע וכלים נוספים שיעניקו לו בטחון רב והנאה מלאה במים. כך יוכל הצולל להרחיב את גישתו לאתרים מיוחדים ולהתמקצע כראוי תוך שמירה על הפן הספורט-תחביב שבצלילה וללא המחויבות הגדולה של מוביל הקבוצות. כל קורס התמחות כולל תעודת הסמכה רשמית של PADI וצולל הצובר 5 התמחויות זכאי לתעודת Master Scuba Diver היוקרתית.

ברשימת הנושאים ניתן למצוא תחומים המעניינים כל אחד באופן אישי ולבצע קורס מסודר בן יומיים עם מדריך הצלילה על אותו נושא.
הנושאים מגוונים וכוללים צלילה עם אויר מועשר בחמצן ,צילום דיגיטלי תת מימי, אניות טרופות ועוד.
אין צורך בתנאי קבלה מיוחדים מלבד רשיון צלילה וגיל מתאים - ראה פרוט בכל התמחות.


לחץ  על הנושא הרצוי בתפריט מימין לקבלת מידע נוסף
.