[english]


צור קשר
צלילה בישראל

חוק הצלילה הישראלי

 

מדינת ישראל הינה אחת המדינות היחידות בעולם בה קיים חוק צלילה.

רמת המקצועיות והבטיחות בצלילה במדינת ישראל הינה מן הגבוהות בעולם וקורסי הצלילה בישראל ידועים כמקיפים ומקצועיים ביותר, דווקא בשל קיום חוק זה.

למרות שרשיון הצלילה מאפשר צלילה עצמאית בכל מקום בעולם, מעדיפים מועדוני צלילה בכל  רחבי העולם לא לאפשר לצוללים לבצע צלילות אלו, אלא להצטרף לצלילות בליווי של מוביל קבוצה או מדריך מוסמך בלבד.

ישראל היא אחת מהמדינות האחרונות בהן ניתן לצלול באופן עצמאי וללא ליווי של מדריך או מוביל קבוצה מוסמך לכל אורך חופיה, הן בים התיכון והן בים סוף.

 

עם זאת, מחוייב צולל חדש שרק הוסמך לבצע לפחות 20 צלילות מודרכות בים הפתוח, בליווי של מוביל קבוצה או מדריך, לפני שיוכל לצלול באופן עצמאי בליווי בן זוג בלבד. צלילות הקורס המבוצעות בים הפתוח נחשבות כצלילות לכל דבר וניתן למנותן בספירת 20 הצלילות הנדרשות.

 

צוללים שהוסמכו בבית הספר לצלילה של צוללי ירושלים יכולים לבצע את ההשלמה ל-20 הצלילות הנדרשות במספר מועדונים בים התיכון ובאילת ובמחיר מיוחד לבוגרי ביה"ס לצלילה שלנו.