[english]


צור קשר

רשימת הקורסים של בית הספר הגבוה (+610 מ') לצלילה בישראל.
תכניות הלימוד שלנו מתאימות לכולם החל מגיל 8. בבית הספר שלנו תמצאו את התכניות החדישות והעדכניות ביותר של ארגוני הצלילה המובילים בעולם - PADI, SSI. בבית הספר מתקיימים גם קורסים והתמחויות של ההתאחדות הישראלית לצלילה ובתחום הצלילה החופשית אנו מסמיכים מטעם ארגון AIDA.

מה תמצאו בחלק זה?
התפריט מימין מחולק לפי קבוצות הקורסים שבביה"ס לצלילה שלנו. תחת כל קבוצה תופיע רשימה מפורטת של הקורסים השייכים לאותה קבוצה.
לדוגמה: קורס כוכב 1 תמצאו תחת
קורסים בסיסיים.
           קורס דייבמאסטר תמצאו תחת
הנהגה.

      לחיצה על שם הקורס בתפריט תציג את תקציר הקורס ואת תכניו.

מה לא תמצאו כאן?

כאן תמצאו רק את רשימת הקורסים של מרכז צלילה ירושלים
אם לא חיפשתם את הרשימה, נסו לחזור לדף הבית ולחפש בתפריט הראשי את המידע אותו ביקשתם.

מידע חיוני נוסף בנושאי צלילה והדרכת צלילה בישראל תמצאו כאן
 

  להרשמה ל-